Apr 06

[Event] Osamu James Nakagawa

Osamu James Nakagawa:BANTA Opening Reception:Saturday, March 12, 2011 On View:March 11 ~ April 24, 2011 Artist Talk Osamu James Nakagawa v.s. Dr. Edward Chiu (curator) Saturday, March 12, 2011 at 3 p.m.